Máy Thái Sả

1.950.000 2.590.000

Máy thái hành củ quay tay

280.000 350.000

Máy thái hành củ bằng điện 01

1.950.000 2.590.000
Trở thành chi nhánh

GOODFOR

trên toàn quốc