NỒI XAY THỊT 0.75kw

1.590.000 1.990.000

NỒI XAY THỊT 1.5kw

2.290.000 2.790.000

Máy Xay Thịt Công Nghiệp MK-22

3.290.000 6.980.000

NỒI XAY THỊT 1.1kw

1.790.000 2.290.000

Máy Xay Thịt Công Nghiệp MK-12

2.590.000 5.580.000

Máy Xay Thịt Goodfor G12

2.790.000 4.990.000

Máy xay thịt HK12ats

5.990.000 8.900.000

Máy Xay Thịt Goodfor G12 ATS

5.590.000 7.900.000

máy xay thịt goodfor G32

13.900.000 21.900.000

Máy Xay Thịt MK-12 (iNox 304)

3.990.000 5.290.000

Máy xay thịt Goodfor FL-22

5.590.000 6.990.000

máy xay thịt kiểu ngang 22

5.950.000 6.950.000

Máy xay thịt kiểu ngang 32

7.290.000 8.990.000

Lưỡi dao máy xay thịt MK12

250.000 400.000

Lưỡi dao máy xay thịt MK22

250.000 500.000

Lưỡi dao máy xay thịt MK32

300.000 600.000

Lưỡi dao máy xay thịt MK42

700.000 1.180.000

Mặt sàng máy xay thịt MK32

400.000 575.000

Mặt sàng máy xay thịt MK42

700.000 1.000.000
Trở thành chi nhánh

GOODFOR

trên toàn quốc