Máy trộn đa năng B7

4.990.000 6.290.000

Máy trộn bột Goodfor D30

12.500.000 16.500.000

Máy trộn đa năng B10 (10 Lít)

6.900.000 8.900.000

Máy trộn đa năng B20 (20 Lít)

8.300.000 10.900.000

Máy trộn đa năng B30 (30 Lít)

9.900.000 14.900.000

Máy trộn bột Goodfor G20 (20 Lít)

10.900.000 13.900.000

Máy trộn bột Goodfor G30 (34 Lít)

11.900.000 15.900.000

Máy trộn bột Goodfor G50 (54 Lít)

19.500.000 25.900.000

Máy trộn bột nồi xoay SH-20G

10.900.000 15.900.000

Máy trộn bột nồi xoay SH-30G

12.900.000 17.900.000

máy trộn đa năng Goodfor G25

17.900.000 25.900.000

Máy trộn đa năng Goodfor G15

15.900.000 23.900.000

máy trộn đa năng Goodfor G50

24.900.000 29.900.000

Máy trộn bột Goodfor DT30 (30 Lít)

11.900.000 15.900.000

Máy trộn bột Goodfor DT20 (20 Lít)

9.900.000 13.900.000
Trở thành chi nhánh

GOODFOR

trên toàn quốc