Máy xay giò chả MXT22 (1.5Hp)

2.990.000 3.990.000

Máy Xay Giò Chả (4Hp)

5.490.000 8.500.000

Máy Xay Giò Chả (4.5Hp)

5.890.000 10.800.000
Trở thành chi nhánh

GOODFOR

trên toàn quốc