Máy dán miệng túi hút chân không DZ cung cấp bởi công ty điện máy Hoàng Long

Các bước sử dụng máy hàn miệng túi hút chân không mẫu DZ sau khi bật công tắc nạp điện vào máy.

1. Cài đặt thời gian hút chân không

Nhấn vào nút phía dưới có chữ “VACUUM”. Biểu tượng có một mũi tên nằm ngang. Đèn tín hiệu báo 2 số màu đỏ sẽ lóe sáng và nhảy số có sẵn.

Chỉnh thời gian hút chân không bằng 2 nút tam giác. Tam giác phía trái ,bên dưới có chữ “INCREASE”,đỉnh hướng lên là tăng thời gian hút  không khí ra. Tam giác phía phải ,bên dưới có chữ “DECREASE”,đáy hướng lên (đỉnh hướng xuống) là giảm thời gian hút  không khí ra.

Nhấn XÁC NHẬN vào nút phía dưới có chữ “VACUUM”(nhấn lần 2). Biểu tượng có một mũi tên nằm ngang. Máy sẽ ghi nhớ thiết lập của người sử dụng.

2. Cài đặt thời gian hàn miệng túi.

Nhấn vào nút phía dưới có chữ “SEALING”. Biểu tượng có hai mũi tên nằm dọc đối đầu nhau. Đèn tín hiệu màu đỏ báo 2 số sẽ lóe sáng và nhảy số có sẵn.

Cài đặt nhiệt độ hàn miệng túi bằng 2 nút tam giác. Tam giác phía trái ,bên dưới có chữ “INCREASE”,đỉnh hướng lên là tăng thời gian hàn ở nhiệt độ đã cài đặt. Tam giác phía phải ,bên dưới có chữ “DECREASE”,đáy hướng lên (đỉnh hướng xuống) là giảm thời gian hàn ở nhiệt độ cài đặt.

Nhấn XÁC NHẬN vào nút phía dưới có chữ “SEALING”(nhấn lần thứ 2). Biểu tượng có hai mũi tên nằm dọc châu đầu vào nhau. Máy sẽ ghi nhớ thiết lập nhiệt độ hàn của người sử dụng.

3. Cài đặt nhiệt độ hàn miệng túi

Nhấn vào nút phía dưới có chữ “SEALING TEMPERATURE”. Nút có biểu tượng cái nhiệt kế. Nút chọn nhiệt độ hàn nằm ngay trong khung màu trắng chứa 3 đèn phía trên và 1 nút phía dưới. Mỗi lần bấm nút biểu tượng cái nhiệt kế thủy ngân thì mỗi cái đèn phía trên sẽ sáng.

Đèn chữ “LOW” hiểu là nhiệt độ hàn túi thấp.

Đèn chữ “MIDDLE” nghĩa là nhiệt độ hàn túi trung bình.

Đèn chữ “HIGH” hiểu là nhiệt độ hàn túi cao.

Nếu bạn nhấn nút lần thứ tư thì đèn tắt tức quay về trạng thái chờ lệnh, máy không làm nóng nữa.

4. Sẵn sàng đặt sản phẩm đúng qui cách phù hợp với máy vào bên trong máy

Lưu ý là các miệng túi (bao) đựng sản phẩm phải có kích cỡ phù hợp (tổng đài tư vấn : 19007118). Vị trí thanh hàn và miệng túi phải khớp.

5 Đóng nắp máy từ từ đậy kín máy và bao bì bên trong.

Máy sẽ tự động chạy theo đúng những thông số vừa cài đặt. Khi hoàn thành , máy tự động mở nắp ra để người sử dụng lấy sản phẩm.

6. Dừng khẩn cấp

Người sử dụng bấm nút màu đỏ để dừng ngay lập tức mọi hoạt động của máy. Nút này có biểu tượng dấu chấm than trong hình tam giác.

 

Xem các sản phẩm máy hút chân không: http://goodfor.com.vn/may-hut-chan-khong/